Svet-Stranek.cz
House Music - Dj Peeca

Dj Peeca:experience

Dj Peeca

CZ/
DJ PEECA se začal zajímat o DJ-ing v roce 2007 v souvislosti s nabídkou působit na chebské diskotéce. Jeho zájem směřoval k Hip Hopu a R´n´B stylu. Navštěvování různých klubů a festivalů jeho touhu po této činnosti ještě více umocnilo. Postupem času začal rozšiřovat své obzory nejen v hudbě, ale i v technických dovednostech.
V současné době velmi populární house vyžaduje DJe, který disponuje talentem, pílí, nadšením a v neposlední řadě vybavením. Správný program, trochu trémy i odvahy a první mix byl na světě. Nejsilnější motivací je kritika, která se dostavila, a v současnosti má DJ PEECA na svém kontě již "ixtý" mix, který svou kvalitou mnohonásobně převyšuje jeho premierový.
DJ NEGA - umělec za mixážním pultem a přítel, jemuž patří velké díky. Byl to právě on, který dodal prvotní elán a kuráž a obstál ve zkoušce trpělivosti při vysvětlování základních postupů při hraní housu.
DJ PEECA vám hodlá v budoucnu naservírovat slast pro vaše uši, vibrace pro vaše tělo a explozi pro vaše srdce!

REFERENCE : Open Air Dřenice Cheb, 7.Nebe Cheb, Lipová Disco, Ice Bar Cheb, Danagi Cheb, Ritmo Cheb, Emko Cheb, Calabria Palace Plzeň, Music Club Alcatraz Klatovy, D-Club Dyleň Mariánské Lázně, FooPaa Club Karlovy Vary, ROXY VII Planá, Jameson Cheb + Maturitní Plesy, Soukromé Akce...


EN/
DJ PEECA became interested in DJ-ing in 2007 in connection with the offer to act Cheb disco. His interest towards the Hip Hop and R & B style. Attendance at various clubs and festivals of its desire for such activity even more magnified. Gradually he began to expand their horizons, not only in music but also technical skills.
Currently a very popular house requires a DJ who has the talent, diligence, enthusiasm and finally equipment. The right program, a little fright and courage, and the first mix was born. The strongest motivation is the criticism that came, and currently has a DJ PEECA to his name already "few times" mix that its quality far exceeds its premiere.
DJ NEGA - Artist for mixer and a friend, which is great thanks. It was he who delivered the initial enthusiasm and courage and stand the test of patience in explaining the basic steps for playing house.
DJ PEECA you in the future intends to dish out a pleasure for your ears, the vibrations of your body and your heart to explode!

REFERENCES: Open Air Dřenice Cheb, Cheb 7.Nebe, Lime Disco, Ice Bar Cheb, Cheb Danag, Ritmo Cheb, Cheb EMKO, Calabria Palace Pilsen, Music Club Alcatraz Klatovy, D-Club Marianske Lazne Dyleň, FooPaa Club of Carlsbad, ROXY VII Plana, Jameson Cheb + Graduation Balls, Private Actions...